ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ 1. МЕТА 

Веб-сайт https://www.semin.ua (надалі -Веб-сайт”) – вільно створений ресурс в мережі Інтернет, метою якого є надання користувачам інформації про продукти та діяльність компанії SEMIN SAS (1a, rue de la Gare 57920 KEDANGE-SUR-CANNER, France) (надалі – Компанія”) в Україні.

Веб-сайт розроблений:SEMIN SAS
1a, rue de la Gare 57920 KEDANGE-SUR-CANNER, France(Франція)
Тел.: +33 (0)3 82 83 53 57
Email : натисніть тут


Користування Веб-сайтом можливе за умови дотримання положень, викладених у  Загальних правилах та умовах користування Веб-сайтом (надалі – Правила”), в яких встановлено технічні, практичні та правові умови взаємовідносин між Компанією та Користувачами – особами, які знаходяться на території України і бажають отримати інформації про продукти та діяльність Компанії в Україні. Перед користуванням Веб-сайтом Компанія просить Користувачів ознайомитися з Правилами, а також прийняти їх і повною мірою їх дотримуватися. 


2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

З метою застосування Правил наступні терміни та поняття тлумачаться наступним чином (за умови їх зазначення з великої літери незалежно від того, вживаються такі терміни та поняття в однині чи в множині) : 

- Правила - Загальні правила та умови користування веб-сайтом https://www.semin.ua, призначеного для надання користувачам інформації про продукти та діяльність Компанії в Україні ;

- SEMIN/Компанія – компанія SEMIN SAS (1a, rue de la Gare 57920 KEDANGE-SUR-CANNER, France), яка є власником Веб-сайту та здійснює його адміністрування ; 

- Користувач – особа, яка користується Веб-сайтом з метою отримання інформації про продукти та діяльність Компанії в Україні і знаходиться на території України. 


3. ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТА 

Веб-сайт призначений для користування особами, які досягли 18 років і знаходяться на території України. 

Доступ на Веб-сайт надається цілодобово протягом 7 днів на тиждень, за винятком виникнення форс-мажорних обставин (що має бути відповідним чином зафіксовано), коли для відновлення нормальної роботи Веб-сайту може потребуватися певний час. 

EКористувач підтверджує свою змогу користуватися Веб-сайтом. Доступ до Веб-сайту здійснюється з комп’ютера чи іншого електронного пристрою Користувача, який підключено до мережі Інтернет, а параметри якого дозволяють здійснювати належне користування Веб-сайтом. Користувач в повному обсязі відповідальний за ризики, пов’язані із належним доступом і користуванням Веб-сайтом, в тому числі, зобов’язаний приймати заходи, що стосуються безпеки комп’ютера чи іншого електронного пристрою, з якого здійснюється доступ до Веб-сайту, а також оновлювати антивірусне програмне забезпечення для гарантування найвищого рівня захисту при користуванні Веб-сайтом. Користувач зобов’язується не використовувати цей Веб-сайт для будь-яких власних комерційних, маркетингових, рекламних цілей або для спонукання чи примушування третіх осіб до вчинення певних дій. У випадку, якшо Компанії стане відомо про вчинення будь-яких вищевкаазних дій, Компанія вправі без жодних попереджень чи компенсацій в односторонньому порядку розірвати правовідносини із Користувачем, полищивши його можливості надалі переглядати Веб-сайт й користуватися послугами, наданими через Веб-сайт Компанією. 


4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Компанія не несе відповідальності за будь-яку несправність, відсутність доступу чи незадовільний стан обладнання, неналежне надання послуг Інтернет-провайдером, перебої у роботі мережі Інтернет чи будь-які інші несправності, які унеможливлюють доступ до Веб-сайту, але не залежать від Компанії. Будь-які витрати, які виникли у Користувача внаслідок спроб отримати доступ до Веб-сайту, покриваються Користувачем самостійно і не мають відношення до Компанії.

Користувач визнає, що Компанія залишає за собою право змінювати умови доступу до Веб-сайту, а також повністю або частково припиняти надання доступу до Веб-сайту. Компанія не нестиме відповідальності у випадку тимчасової, часткової чи постійної відсутності доступу до Веб-сайту, зокрема, у випадку, проведення робіт з технічного обслуговування, інциденту технічного характеру, а також інших обставин, які не залежить від Компанії.

Користувач визнає, що Компанія не несе відповідальності за зміст коментарів, розміщених на Веб-сайті, так як не здійснює модерацію Веб-сайту й попередній перегляд коментарів користувачів перед публікацією на Веб-сайті. Відповідальність за зміст залишених на Веб-сайті коментарів несуть винятково Користувачі.

Компанія не несе відповідальність за будь-які дії, вчинені із використанням Веб-сайту, та наслідки таких дій у випадку форс-мажору чи виникнення непередбачуваних обставин та обставин непоборної сили, які залежать від третіх осіб (що має бути належним чином зафіксовано).

Інформація на Веб-сайті надається винятково для інформування щодо діяльності Компанії, а тому не містить будь-яких гарантій (прямих або непрямих), у тому числі будь-яких гарантій щодо продукції Компанії. Зважаючи на це, Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки та шкоду, які можуть виникнути у вас чи у будь-яких третіх осіб і будуть певним чином пов’язані із інформацією, вміщеною на Веб-сайті.  


5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Компанія гарантує, що є правовласником Веб-сайту в цілому як сукупності даних, електронної (цифрової) інформації, об’єктів авторського права і суміжних прав, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, а також правовласником кожного окремого об’єкту права інтелектуальної власності (зокрема, знаків для товарів і послуг, логотипів, фотографій, комп’ютерних програм, баз даних, статичних та анімованих зображень, звукозаписів, креслень, графічних творів, відео та аудіовізуальних творів, текстів) (надалі разом –Об’єкти”), або ж право на використання Об’єктів було належним чином надано Компанії правовласниками таких Об’єктів на основі ліцензійних договорів. 

Перегляд та інші форми використання Об’єктів, вміщених на Веб-сайті, не призводить до передачі жодних прав інтелектуальної власності на Об’єкти, а також жодним чином не призводить до надання права на використання таких Об’єктів, якщо це прямо не передбачено на Веб-сайті.

Користувач має право отримувати інформацію, переглядати та завантажувати Об’єкти (зокрема документи та інформацію, розміщену на Веб-сайті), на наступних умовах :

  • об’єкти можуть використовуватися Користувачем винятково з некомерційною метою у особистих цілях, визначених положеннями чинного законодавства, зокрема, Законом України «Про авторське право і суміжні права»,
  • об’єкти не можуть жодним чином піддаватися переробці чи адаптації,
  • при використання Об’єктів на вищевказаних умовах обов’язковим є зазначення Веб-сайту як джерела запозичення Об’єктів.

Інші види використання Користувачами Об’єктів, які розміщені на Веб-сайті, можливе лише за умови попереднього отримання письмової згоди від Компанії або її афілійованих осіб на таке використання. 

Користувачі зобов’язані також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до пред’явлення будь-яких претензій чи вимог по відношенню до Компанії, її філій, афілійованих осіб та відповідних посадових осіб, службовців та постачальників, які виникли внаслідок використання Веб-сайту та Об’єктів, розміщених на Веб-сайті.

Об’єктам надається правовий захист відповідно до положень чинного законодавства та Правил. Будь-яке несанкціоноване використання Об’єктів (зокрема, копіювання, відтворення, переробка чи адаптація, розповсюдження Об’єктів в повному обсязі або частково) без дозволу Компанії є порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на Об’єкти, за що передбачено притягнення до відповідальності.

 У випадку незаконного використання Об’єктів Користувачами Веб-сайту або іншими третіми особами Компанія вправі звернутися до претензійного і судового порядку захисту порушених прав інтелектуальної власності на Об’єкти, а також до захисту прав інтелектуальної власності на Об’єкти шляхом звернення до компетентних державних органів.  


6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ 

Компанія залишає за собою право вносити зміни до Правил. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації Правил із внесеними змінами на Веб-сайті. З метою належної інформованості щодо правил і умов користування Веб-сайтом Компанія заохочує Користувачів регулярно переглядати Правила при користуванні Веб-сайтом. 


7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРАВОНАСТУПНОСТІ 

У випадку змін корпоративного характеру стосовно Компанії ці Правила будуть автоматично застосовані до компанії-правонаступника й будуть для неї обов’язковими, якщо такі зміни не призведуть до зменшення обсягу прав Користувачів. 


8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ 

За дозволом Компанії на Веб-сайті містяться посилання на веб-сайти третіх осіб. При цьому Компанія не здійснює перевірку контенту таких веб-сайтів, доступ до яких здійснюється шляхом переходу за посиланнями, не несе відповідальності за інформацію, розміщену на таких веб-сайтах, та не впливає на умови використання таких веб-сайтів. 


9. МОВА 

Правила викладені українською мовою і призначені для інформування осіб, які знаходяться на території України, щодо продуктів та діяльності Компанії в Україні.

Оригінальна версія Правил викладена французькою мовою та доступна за посиланням: натисніть тут. 

У випадку внесення Змін до Правил Компанія зобов’язується одночасно вносити зміни до всіх мовних версій Правил. 


10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Якщо між Користувачем та Компанією виникне спір стосовно Правил або внаслідок використання Користувачами Веб-сайту, такий спір підлягає вирішенню шляхом мирного врегулювання.


 

Інформаційний бюлетень

Semin захищає ваше приватне життя

Вебсайт semin.ua використовує файли cookie, у тому числі третіх осіб, щоб ви могли ним користуватися, а також для аналізу та покращення функціоналу сайту.

Ви можете на власний розсуд прийняти файли cookie або відмовитися від них.

Натиснувши на кнопку «Налаштувати файли cookie», ви зможете дізнатися, для чого саме вони призначені. Щоб отримати більше інформації, прочитайте нашу політику конфіденційності файлів cookie.

Налаштувати файли cookie

Вимірювання відвідуваності

Ці файли cookie дозволяють нам отримувати статистику частоти використання наших послуг. Якщо ви їх вимкнете, ми не зможемо стежити за якістю наших послуг та покращувати їх за допомогою файлів cookie.