ПОСТАНОВИ (декларації щодо робочих характеристик, DOP)

Стандартом на будівельні матеріали та вироби (RPC) передбачено, що для того, щоб представити на європейському ринку будівельні товари, на які поширюється гармонізований стандарт або які відповідають технічній оцінці ЄС, предметом якої вони є, виробник має скласти декларацію щодо робочих характеристик і нанести на відповідні вироби маркування CE. Складаючи декларацію щодо робочих характеристик і наносячи маркування CE, виробник зобовязується, що його вироби відповідають заявленим у декларації характеристикам.


Декларація щодо робочих характеристик являє собою ключовий документ для всіх виробників будівельних матеріалів. Під час продажу він має додаватися до продукції. Від 1 липня 2013 р. на етапі збуту на ринку будівельні вироби, які відповідають гармонізованому стандарту або технічній оцінці ЄС, мають обовязково супроводжуватися декларацією щодо робочих характеристик. У ній описані всі головні характеристики, представлені у формі рівня або класу виробу або у формі опису, який відповідає технічним характеристикам згідно з гармонізованим стандартом. Завдяки такій декларації користувач (або спеціаліст, який розроблює технічне завдання на такий виріб) має змогу вибрати будівельний виріб, ознайомившись з його технічними характеристиками, заявленими для цільового використання. Таким чином користувач може бути впевнений, що будівельний обєкт відповідатиме основним вимогам, висунутим до нього, з урахуванням особливостей місцевості, на якій його буде зведено. Залежно від того, де саме на території Європи буде зведено будівельний обєкт, на нього будуть діяти різні погодні умови (екстремальні температурі, заморозки, сонячне світло, сейсмічність тощо).


Виробник складає декларацію щодо робочих характеристик з урахуванням особливостей виробу та цільового використання. Імпортер або дистрибютор також може вважатися виробником, оскільки він розміщує виріб на ринку від власного імені або під власною маркою або тому, що якщо він змінює будівельний виріб, уже представлений на ринку, впливаючи тим самим на відповідність декларації щодо робочих характеристик.


Декларація щодо робочих характеристик для стандартних виробів залишається чинною доти, доки основні характеристики виробу, які впливають на робочі характеристики заявленого виробу, залишаються незмінними (сировина, склад тощо). У разі внесення змін до робочих характеристик необхідно скласти нову декларацію щодо робочих характеристик. Нову декларацію щодо робочих характеристик також слід скласти в разі внесення змін до стандарту та якщо в результаті проведення випробувань новими методами будуть встановлені характеристики, відмінні від заявлених.Усі декларації щодо робочих характеристик наших виробів наведені нижче :
 

Інформаційний бюлетень